Translate

vendredi 14 septembre 2012canh dep

 Có một ngôi sao trong mắt em,
Mênh mông khoảng bình yên - ấm.
Có một trái tim trong vồng ngực em,
Dạt dào tình yêu sâu thẳm!

***

Có một giấc mơ trong mắt anh,
Dáng em hiện về chân thật.
Có một trái tim trong vồng ngực anh,
Tình yêu với em - duy nhất!

***

Có một ngôi sao trong mắt em
Mênh mông khoảng bình yên lắm
Có một trái tim trong vồng ngực em
Dạt dào tình yêu sâu thẳm!

***

Có một giấc mơ trong ôi mắt anh
Dáng em hiện về chân thật
Có một trái tim trong vồng ngực anh
Tình yêu với em - duy nhất!

............
có một khõang lặng cho 2 ta
và một trời chia xa....
vì lòng nguoi dố kỵ
có một tình iêu vụn vỡ......
vì & dịnh mệnh khắc nghiệt

****


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire